سومین روز جشنواره اقوام روستا و عشایر مرزبن

سومین روز جشنواره اقوام روستا و عشایر مرزبن بخشی از روز سوم جشنواره فرهنگی هنری اقوام روستا و عشایر استان گلستان را در ویدئوی زیر میتوانید ملاحضه فرمایید. جهت اطلاعات بیشتر درباره جشنواره روی “جشنواره فرهنگی هنری روستا و عشایر گلستان” کلیک کنید. تصاویر اولین جشنواره فرهنگی هنری بهار روستای مرزبن

دومین روز جشنواره فرهنگی هنری روستا و عشایر مرزبن

خلاصه ای از روز دوم جشنواره فرهنگی هنری روستا و عشایر استان گلستان را در زیر میتوانید ملاحضه فرمایید. جهت اطلاعات بیشتر درباره جشنواره روی “جشنواره فرهنگی هنری روستا و عشایر گلستان” کلیک کنید. تصاویر اولین جشنواره فرهنگی هنری بهار روستای مرزبن

برگزاری جشنواره اقوام در روستای مرزبن

برگزاری جشنواره اقوام در روستای مرزبن از آنجا که جشنواره اقوام روستایی در تاریخ ۲۹ خرداد ماه به صورت استانی در روستای مرزبن جنب سالن ورزشی برگزار میگردد ، لذا از همه کسانی که در قسمتهای سنتی اعم از کارهای دستی قدیمی مثل چادر شب و دستمال و… و جدید مثل نمد بافی و عروسک […]