آقای مسعود بذرافشان جوان نخبه اهل روستای مرزبن

گفتگو با مسعود بذرافشان جوان نخبه مرزبانی (مرزبنی) مسعود بذرافشان جوان نخبه اهل روستای مرزبن ، که با مدرک دکترای صنایع غذایی دارای ۹ مقاله علمی ارائه شده در مجلات و کنفرانس ها و دارای ۳ طرح ملی و تحقیقاتی است. به گزارش اسپی دژ به نقل از قابوس نامه ، او هم اکنون استاد […]