برگزاری جشنواره اقوام در روستای مرزبن

برگزاری جشنواره اقوام در روستای مرزبن از آنجا که جشنواره اقوام روستایی در تاریخ ۲۹ خرداد ماه به صورت استانی در روستای مرزبن جنب سالن ورزشی برگزار میگردد ، لذا از همه کسانی که در قسمتهای سنتی اعم از کارهای دستی قدیمی مثل چادر شب و دستمال و… و جدید مثل نمد بافی و عروسک […]