۲۸ فروردین ۱۴۰۳

سفری به گذشته روستای مرزبن

تاریخچه روستای مرزبن

مرزبن چگونه مرزبن شد ؟

متن زیر حاوی مطالب جالبی درباره گذشته روستای مرزبن است که توسط یکی از اهالی خوب روستای مرزبن ، جناب آقای مهندس حسن گنجی جمع آوری شده است. در این مطلب نکاتی جالب و خواندنی و البته خودمونی در مورد گذشته روستای مرزبن از بزرگتر ها ذکر شده که خواندن آن خالی از لطف نیست.

 

ساکنین اولیه را بزرگسالان چنین نام می برند.

– از سلطان نازک نام برده می شود که امروزه فقط منطقه جنگلی بنام گل نازک از نام او باقی است.

– از سعدالله و یدالله زرین گلی یاد می شود که خانه آنان در آتش سوزی اول مرزبن از بین رفت.

می گویند این دو برادر تفنگ برندل داشتند و فشنگ های آن را در سقف گالی خانه جای داده بودند و کسی جرات خاموش کردن آتش منزل آنها را نداشت.

– کربلایی سید محمد قربان و پسرش میر عبدالله و عید محمد مشهد از خانببین جزء اولین ساکنین مرزبن و در پای چشمه منزل داشتند.

میر عبدالله عموی ناتنی رشید محمد است از مادر یکی و از پدر جدا هستند.

قلی حسن

از فندرسک با فرزندش حسن به این منطقه آمده و به امور دامداری و کشاورزی مشغول بودند از حسن دو پسر بنام بهارعلی و آقا محمد و دختری بنام ماه خانم زن کربلایی حسین بدر مادر اصغر نعیمی و حاجی نجات و سلمان و محمد باقر و شهربانو که فلج بود و تا آخر عمر پیش بهارعلی زندگی کرد و گویا دختر دیگری هم داشت که به عقد آقا حسین در آمده که از این آقا حسین سه فرزند پسر بنام شیر محمد و یار محمد و دوست محمد (دوستی) و دختریکه به … داده می شود بدنیا آمده که در حال حاضر فرزندان بهارعلی ، آقامحمد، شیر محمد،یارمحمد با فرزندانشان در روستا زندگی میکنند و معروف به طایفه قلی ها و شیرمحمدی ها هستند.

 

بزرگ شیرمحمدی ها شخصی بوده بنام کربلایی محمد ولی که توسط ترکمن ها در پل زمستان یورت کشته شد این شخص تیر انداز قابل بوده است.می گویند حسین پدر شیرمحمد برادرکربلایی محمد ولی بوده است.

 

یارمحمد داماد جهانگیر قدرت است که بعبارتی شوهر خواهر حاج گدعلی و ملاقاسم شیر محمد (زینب همسر اولش) و مصیب گلچین (شهربانو همسرش) باجناق هستند و خواهران محمد ولی و علیشاه فرزندان غلامحسین (پدر براتعلی دیدگاه) را داشتند. براتعلی شوهر زهرا ولی الله رستم می باشد

مادر ناتنی کرم صفر زن مصیب گلچین بوده. زن اول حاج شیرمحمد (زینب) خواهر محمد ولی است که فرزندان او حاج رستم ، حاج قاسم ،حاج رمضان ، حسن و زن مختار و زن رجب عبدل میباشند

زن دوم حاج شیرمحمد بذرافشان ، شاه جهان نام داشت که فرزندان آن یوسف ، علی ، رجب ، و زن حسین دیدگاه (…) می باشند.

شاه جهان خواهر جابر شفایی و وسمه که ساکن نوده خاندوز هستند می باشد.

شاه جهان برادری داشت بنام جانعلی ، جانعلی شوهر اول مشهدی صدر حبیبی بوده که از جانعلی کلثوم (زن دکتر غفاری حسنی فراهانی) (شوهر دوم) (مادر عباس و جعفر و زهرا ) و زن غایب (شوهر اول) ( مادر علی) و ( شوهر سوم) علی یگانه بدنیا میاید

مشهدی صدر پس از فوت جانعلی به عقد علی اکبر شفایی در می اید.

 

علی اکبر شفایی دارای سه زن بوده

– لیلا مادر نورمحمد شفایی و ایاتون (زن حاج براتعلی حسین)

– مشهدی صدر مادر اصله خان، خدیجه، شاه نسا (مرصع)

– سونا (دختر خاله مشهدی صدر ، زن مرحوم علیرضا حبیبی و مادر حاج رضا) که از سونا عین الله و فضل الله بدنیا می آیند.

.(نیاز به اطلاعات بیشتر می باشد)

 

-شاهقلی فرزند حاج  (وطنی ها)

از روستای وطن ( از توابع چشمه ساران آزادشهر فعلی ) مهاجرت کردند اسماعیل ، شاهقلی در بالا دست چشمه (بالا محله) در مرزبن ساکن می شوند

از شاهقلی دو پسر بنام درویش و دوستعلی بدنیا می آیند و از اسماعیل پسری به اسم رستم و از رستم پسری بنام ولی الله شخصی بنام نورعلی فرزند کرم فرزندانی داشته بنام های براتعلی، یگن، و نادعلی

 

کمالی

– از براتعلی، شاه نسا زن شیرخان وطنی ، و درویش وطنی(بچه) بدنیا می آید

– از یگن ،حاج علیجان و یوسف کمالی و زن غلامعلی و زن شیخ بخشعلی بدنیا می آیند

– از نادعلی کمالی، قربان ، اصغر ، قاسم ، لیلا ، ماه بی بی ، پروانه بدنیا می آیند (دلند ساکنند) علیجان و یوسف(ساکن وطن) میباشند

– شیر علی بایلر و نادعلی بایلر ( پدر مراد ) فرزندانشان در مرزبن ساکنند

زن نورعلی بهرام بنام ایاتون و زن عباسعلی محمدعلی بنام ام البنین دختران نادعلی بایلر می باشند

خواهر شیرعلی و نادعلی بایلر ، زن نورالله (مادر عباس و نورالله) بوده بنام سیمین از نورالله داماد بایلر فرزندانی بنام عباس ، نورالله، تومن (زن قاسم مشهدی حسین) دلارا (زن حاج شیرعلی آهو محمدبذرافشان) بدنیا می آیند که در مرزبن و سرکهریزا ساکنند.

– شیرخان و میرزا خان وابراهیم خان و آقاخان برادر بودند و از وطن مهاجرت کردند

– از میرزا خان چهار دختر باقی مانده یکی خانم حاج جمشید و دیگری خانم نورعلی عادلی و خانم یحیی شالکردی (مشاگردی) و شاه بیکه زن قاسم گل چین – صفر ( حاج شابیکه بذرافشان مادر حاج نوروز گل چین و برادران ) خواهر زن حاج جمشید و نورعلی عادلی ویحیی شالگردی می باشد.

– از شیر خان وطنی پسری به اسم حسین و زن حجت گلچین ،خانم سلمان کربلایی حسین، و خانم محمود امینی که در مرزبن ساکنند

–از ابراهیم خان ربیع ال (زن حاج نادعلی مادر قربان کمالی و اصغر و پروانه) بدنیا می ایند که ساکن دلند هستند.

– ربیع ال عمه حاج درویش می باشد.

– قاسم فرزند برات – مهاجرت از توابع فندرسک (زرین گل)

-صفر فرزند برات

قاسم فرزندی داشته بنام محمد علی و محمد علی فرزندانی داشته بنام غلامعلی ، بخشعلی ، مرادعلی ، فضلعلی ، عباسعلی که ساکن مرزبن میشوند

غلامعلی و بخشعلی دختر های یگن را به عقد خود در می آورند

کرم پسر صفر  برات ، شوهر خواهر براتعلی حسین قول و باجناق آقمحمد دیدگاه و محمد تقی ملا عیسی و برادر صنم مادر سردار صنم

مادر کرم صفر و مادر حاج مراد خاله مادر رشید (گل بانو) می باشد(در دست بررسی)

 

جهانگیر مهاجر از نوده

جهانگیر فرزندانی داشته بنام قدرت و فضل الله قدرت فرزندی داشته بنام جهانگیر (پدر حاج گدعلی و ملاقاسم)

فضل الله فرزندانی داشته بنام علی اکبر ،قدرت ، اصله خان

از جهانگیر قدرت دو فرزند بنام گدعلی و ملا قاسم و دختری بنام مهتاب (زن حاج اکبر) و زینب (زن حاج یارمحمد دیدگاه) بجا میماند

مادر حاج گدعلی مهتاب و مادر ملا قاسم صغرا دختر فضل الله (خواهر علی اکبر شفایی) نام داشتند.

فضل الله پسر جهانگیر بوده و از فضل الله ، علی اکبر و قدرت و اصله خان بدنیا می ایند

مادر نور بی بی اصله خان نام داشت که اصله خان دختر فضل الله (خواهر علی اکبر شفایی)بوده و نوربی بی زن ترکمن می شود و ساکن روستای (نیازمند منبع) در خط نو گنبد است.

فرزندان انها در مرزبن و سرکهریزا ساکنند

 

قربانشاه

نورمحمد و یارمحمد و گل محمد و رمضان فرزندان پسرقربانشاه از فندرسک

عزیزه زن حاج درویش شاهقلی دختر قربانشاه بود

زن اول حاج یارمحمد قربانشاه مادر اصغر و عید محمد بنام “جواهر” زن رمضان قربانشاه بوده که بعد از فوت رمضان به عقد یارمحمد در می آید حاج شهربانو مادر صفر و قلی دوستعلی شاهقلی دختر حاج یارمحمد است، دختر دیگر یارمحمد ، زن اکبر یحیی است.

 

– کمشی های ساکن مرزبن (مهاجرین از حومه شاهرود)

ــ  ملا عیسی ، پدر محمد تقی و محمد باقر و پدر خانم رشید محمد

ــ  غلامعلی ، محمد، فتحعلی حسین پور که در حال حاضر نسلی از آنها در مرزبن ساکن نیستند.

ــ  آقا محمد تقوی فرزند نوروزعلی مهاجر از بسطام پدر نوروز علی و مجید تقوی و داماد خانواده برزگر از خاندوز سادات آزادشهر، برادر خانم های آقا محمد تقوی عبارتند از:

جابر ، عباس، عبدالله، و غلامحسن برزگر که ساکن خاندوز و آزادشهر و سرکهریزا و مرزبن هستند، فاطمه برزگر خاله مجید و نوروز علی است

 

-سیف الله

فرزندان سیف الله عبارتنداز: اصغر  ، علی ، غلام ، عیدی ، قربان

– اصغر سیف الله پدرحاج احمد و محمدی و بانو زن حسین حاجی مادر یونس و غفار

– حاج احمد پدر رحمت، شمس الله ، سلیمان ، هوشنگ ، نادر، و …

– محمدی پدرحسین نسا و قاسم و یوسف و ..و پدر زن نورالله ساکن سرکهریزا

– علی سیف الله پدر براتعلی و فتحعلی وپدر زن غلامحسن برزگر و قربان شیخ ملا شیر افکن و شعبان گلبهار

– براتعلی علی سیف الله پدر نجف و ولی و …

– فتحعلی علی سیف الله داماد قاسم رمضان (برادر ملا شیر افکن) است

– غلام سیف الله پدر الله نور

– عیدی سیف الله پدر یحیی و ..

– قربان سیف الله پدر زن نادعلی کوهساری

– گل بی بی زن ملک حسین دختر سیف الله است

– محمد رجب

– پدر رجب و رمضان وملک حسین و زینب

– رجب ، پدر غلامرضا و عبدالر ضا و محمد و…

– رمضان ، پدر قزبان و سردار “شوهر خواهر کرم برات(صنم)”

ملک حسین، داماد سیف الله پدر خانم حاج احمد (همیشه بهار)، نورمحمد شفایی (گلنار)، یحیی مشاگردی(طوبی)، غلامحسین محمد حسین(نرگس)، غفاری توران (پری)، پدر بزرگ آقا حسین و بانو (از شوهر اول پری بنام غلامحسین)

زن اول ملک حسین گل بی بی نام داشت که نام یکی از دختر های طوبی هم شد.

گل بی بی دختر سیف الله بود.

زن دوم ملک حسین نازل شد که نازل زن شاهقلی و مادر حاج درویش و دوستعلی است ملک حسین از نازل اولاد ندارد.

زینب زن ایوب دیدگاه مادر آشور

 

محمد کلنگی (مهاجرین از اطراف دوزین مینودشت)

فرزندان وی غلامحسین ، شاه حسین ، عبدالحسین

شاه حسین( داماد ملا قاسم جهانگیر ،جهانگیر) و باجناق رجب محمد رجب و صادق عبدل فرزندان آنها هنوز ساکن مرزبن هستند

– محمد حسین و ابراهیم نایب دو برادر بودند و مهاجرت از خانببین به مرزبن داشتند

محمد حسین پدر بابو و غلامحسین و زبیده زن محمد ابراهیم وبنفشه زن اصغر اومحمد (سرکهریزا)

ابراهیم نایب پدر رجب و علی و حسن بوده.

فرزندان آنها ساکن مرزبن و سرکهریزا و آزاد شهرند

 

بابو مهاجرت از خانببین

پدر اکبر و علی و ابراهیم از اکبر ، یحیی و داوود و از ابراهیم ، رمضان بدنیا می آیند و در مرزبن ساکنند

و از علی، نقی و …

– محمد اکبر

پدر رشید (رشید داماد ملا عیسی) و رمضان (داماد قاسم شاهرضا) و اصغر (اصغر داماد محمدعلی،قاسم،برات )و زینب که ساکن دلند است و فرزندی بنام عید محمد کهنه رامیانی دارد. محمد اکبر از خان ببین مهاجرت کرده بودند و اولین ساکنین مرزبن هستند.

 

قاسم شاهرضا برادر خانم محمد اکبر است.

نسل آنان در مرزبن و آزادشهر ساکنند

– فضل الله فرزند جهانگیر فرزند قدرت پدر علی اکبر و قدرت مهاجر از نوده خاندوز علی اکبر ، پدر نورمحمد، عین الله ، فضل الله و پدر خانم (براتعلی حسین، وعلیجان یگن کمالی،و علی اصغر فرزند مدد فرزند بردی فرزند اسماعیل گنجی وطن وشهید ابراهیم عیسی شهباز بذر افشان)

فرزندان آنها در حال حاضر در مرزبن و آزادشهر ساکنند

حاج حسین (اولین حاجی مرزبن با پا پیاده)

فرزندان حاج حسین عبارتند از:

-رمضان ، حاج نظر ، محمدی

فرزندان رمضان عبارتند از : ملا شیر افکن ، قاسم ، زن حاج علی سیف الله ، زن نادعلی کمالی، زن علی معصوم(کوهمیانی)، زن حسین قول مادر حاج براتعلی ، زن غلام کل سیف الله ، بی بی گل مادر علی جان زن یگن کمالی (وطن)

 

فرزندان حاج نظر، مختار ، و پنج دختر

سونا زن حاج نظر خواهر حسن برات (بچه) بوده که اصلیت آن الهادی رامیان بوده حسن بچه فرزند براتعلی و براتعلی برادر حاج حسین قول بوده ،حاج حسین قول پدر حاج براتعلی داماد علی اکبر فضل الله بوده،

حاج نظر پدر مختار و پدر خانم (مراد علی محمدعلی، عیسی شهباز ، حسینعلی ذالسلطان ، علی النقی شیرعلی)

– محمدی فرزند حاج حسین

فرزندان محمدی عبارتند از: محمد اسماعیل ، محمد ابراهیم، تومن زن قاسم رمضان شیر افکن،

شهربانو زن عباس نورالله، سیمین زن قربان سیف الله، زن میرعابدین که بعد زن حاج جلال حسینی نوده شد.

– شهباز

پدر عیسی و شهباز

فرزندان آنها در مرزبن و آزادشهر ساکنند

-شاهرضا ، پدر قاسم ، قاسم پدر رضا و پدر خانم (گدعلی جهانگیر،فرزند قدرت فرزندجهانگیرــ رمضان محمد،–عباس خان احمدی، ) حاج قاسم شاهرضا دایی رشید ، اصغر، رمضان محمد اکبر است.

زن بهرام (مادر نورعلی بهرام )زن قاسم شاهرضا میشود.

 

قاسم صفر گلچین

پدر نوروزعلی ، رمضان ، صفر ، اباذر و پدر خانم فرزعلی سبزعلی

– قاسم گلچین برادر سردار گلچین ، پدرحاج نوروز ، مرحوم رمضان ، مرحوم صفر و اباذر گلچین- مهاجرت ایشان به احتمال زیاد از کومیان به مرزبن بوده.

– سبزعلی بذرافشان که فرزند قربان می باشد که قربان به احتمال زیاد برادر حسن از طایفه قلی ها بوده که باهم از خان به بین به مرزبن آمده بودند.

زبیده رضایی خواهر حاج حسین رضایی نوده می باشد که زن سبزعلی میباشد.

– درویش حضرت از قدیمی های مرزبن میباشد

 

وامنانی ها

چند برادر بودند که از وامنان مهاجرت کردند و در مرزبن ساکن شدند

حسن ، اصغز، عباس خان احمدی

فرزندان آنان در مرزبن و آرادشهر ساکنند

حیدر خان احمدی شوهر گلباغی

باقر و اسماعیل خان احمدی نیز از وامنان (توابع چشمه ساران آزادشهر) به مرزبن مهاجرت کردند

 

ملاشیر افکن

– قربان و رمضان و حسین فرزند ملا شیر افکن هستند و در مرزبن ساکنند

– قاسم برادر ملا شیر افکن،شوهر خواهر محمد اسماعیل

-جمشید ، رضا ، تقی ، غدیر،و… فرزندان قاسم و ساکن آزاد شهر و مرزبن هستند

-پدر خانم حاج جمشید ویخیی مشاگردی و نورعلی عادلی فردی بود بنام میرزا خان

-تقی داماد حاجی ولی الله، غدیر داماد محمد اسماعیل

– براتعلی علی آغان مهاجر از اوغان گالیکش ، فاطمه زن براتعلی علی اوغان زن عباس استا مصیب میشود زن دوم براتعلی دختر الله وردی است از الله وردی قربان وحسین بدنیا میایند حسین دختر محمدتقی ملا عیسی را میگیردو قربان دختر براتعلی علی اوغان را میگیرد.

بسمه دختر براتعلی زن مرحوم حسین طاهری ، راویه زن قربان الله وردی دختر براتعلی ، سکینه زن منصور عباس مصیب دختر براتعلی

فرزندان پسر ایشان بنام رجب و محمد و مرحوم احمد بذرافشان هستند

 

یحیی اکبر (مهاجر از خانببین)

اکبر و اصغر فرزندان یحیی اکبر هستند

زن اکبر یحیی(نجمه) دختر حاج یارمحمد قربانشاه است

زن اصغر یحیی (حیاتون) دختر براتعلی علی اغان است

یحیی با محمد پدر رشید برادر بودند

نسل یحیی در مرزبن و آزاد شهر ساکن میباشد.

 

کوهستانی و کوهساری های مرزبن

مهاجرینی که از روستاهای ویرو و الهادی رامیان مهاجرت کردند که چند برادر و داماد بودند

ولی و رمضان و صفی و کچی خان (کوچک) چهار برادر بودند که از ویرو به مرزبن مهاجرت کردند

و از حاجی نجات نعیمی زمین مسکونی خریدند (در این محل قبلا آهو محمد پدر حاج اکبر ساکن بوده که بعد به سرکهریزا می رود) و همانجا ساکن شدند و اسماعیل و یوسف کوهستانی ونادعلی کوهستانی نیز سه برادر بودند

نوروز غلام (نوروز غلو) و عباس غلام دو برادر دیگر بودند که در مرزبن ساکن شدند و گاوهای محل را به صحرا میبردند(گالش بودند)

غلامرضا و مهدی قلی کوهساری(داماد حسین حاجی) دو برادر دیگر بودند که در مرزبن محله کوهستانی ها ساکن شدند.حسین حاجی داماد اصغر سیف الله است.

فرزندان انان در مرزبن و آزاد شهر ساکنند

 

-طایفه فیوج

این طایفه به شعل آهنگری مشغول بودند

شکر الله و شیرمحمد از اولین افراد این طایفه در مرزبن ساکن شدند

شیرمحمد و فرزندانش (عیسی ، موسی ، حسین ، نورمحمد ، یار محمد ) و دامادش (ولی) و برادر ولی بنام حسن و خواهر ولی بنام گلدسته ، ولی و حسن فرزندان باباخان هستند.

پیلتن شوهر گلدسته و پدر فاطمه زن ابوالقاسم سعیدی تا آخر عمر آهنگری کرد

محمد علی فیوج دختر شیرمحمد (شیرو) را می گیرد و سیدآباد ساکن می شود

نسل آنان در مرزبن ساکنند

 

افرادی که بصورت قرابت سببی ساکن مرزبن شدند

علی اصغر گنجی وطن (پدر نویسنده اصلی این متن) فرزند مدد فرزند بردی فرزند اسماعیل دی شو مهاجرت از نوده و نرگس چال (داماد علی اکبر شفایی(خدیجه) فرزند فضل الله فرزندجهانگیر)

– اومحمد( آهو محمد)

پدر حاج علی اکبر داماد جهانگیر و شیرعلی داماد نورالله و مهرعلی داماد اقا محمد تقوی و علی اصغر بیکه زن ابراهیم نایب ، ریحانه زن ابراهیم لاشویی، نسا زن محمدی اصغر سیف الله ، سکینه زن درویش اقا خان دختر های او محمد می باشند.

 

از درویش اقا خان ، گلباغی زن حیدر خان احمدی ، ماندگار زن احمدی (احمد نادمی)، راضیه که نوده حاجیلر شوهر کرد.

از حاج اکبر :حجت ، فتح الله ، منوچهر ، نصر الله ، پری زن محمد شیرعلی او مجمد بدنیا می ایند.

و از مهرعلی ..

–  رمضان حیدری پدر خانم محمد اسماعیل برادر محمد ابراهیم

– قاسم حسین پدر ذبیح و نظام و پدر خانم نادعلی حیدری رمضان ،باجناق شیرعلی اومحمد

– حاج شیخ تقی امینی پدر علی اصغر و علی و نقی و محمد و محمود و… روحانی مرزبن بود

– کربلایی حسین بدر مهاجر از خانببین (داماد قلی حسن) شوهر ماه خانم مادر اصغر نعیمی و نجات و شیرعلی وسلمان و محمد باقر

– علی اصغر نعیمی(شوهر خواهر اکبر و اصغر یحیی ) و برادرانش نجات و شیرعلی از رامیان

– صادق عبدل پسر خاله علی اصغر نعیمی داماد ملا قاسم فرزند جهانگیر و باجناق شاه حسین و رجب محمد رجب

– رضا قلی مصطفی لو مهاجر از چناشک مینودشت داماد …

– میر حسین حسینی پدر میر کاظم

– یدالله میرحسینی پدر قربان

– سید یدالله حسینی از شاهرود (کلاته خیج)

– سید علی مداح (فرزان) از شیراز شوهر خاور و پدر سید حسن فرزان

– حسین صادقی از شاهرود و باجناق سید علی

– حسین رحیمی داماد بابو محمد حسین شوهر دولت و برادر خاور زن سیدعلی

– سردار گلچین از مزرعه علی آباد (ژاندارم) حسین و حسن پسر سردار هستند، رجب ابراهیم نایب داماد سردار شوهر زرافشان ، ماه بی بی زن براتعلی علی اغان دختر سردار ، بانو زن نادعلی گلچین دختر سردار ، نورجان زن حاج ولی الله دختر سردار ،  نور نساء زن نوری گلچین دختر سردار ، زن سردار از روستای شیر اباد خان ببین بود.

 

– نورمحمد گلچین(شاهرود)

– عباس نورالله ، نورالله نورالله (عباس نورالله باجناق قاسم برادر شیر افکن) برادر خانم های شیرعلی اومحمد و قاسم حسین

– عبدل و طهماسب از وطن

– عباس کلاتی فرزند مسلم شوهر زهرا کلاتی و به نوعی پدر ناتنی غلامرضا روحانی

– اصغر مسلم پدر مسلم برادر عباس کلاتی

– عیسی حاجیلری پدر خانم رضا محمد رضا

– یحیی و حسین مشاگردی ( یحیی باجناق حاج احمد بذرافشان(همیشه بهار) و نور محمد شفایی (گلنار) و غلامحسین محمد حسین (نرگس) و غفاری توران (پری) ) داماد حسین محمد رجب

– ایوب دیدگاه شوهر خواهر رجب محمد رجب

– رضا محمدرضا داماد عیسی حاجیلری

– اوستا مصیب پدر عباس ، خواهر برات علی اوقان زن عباس مصیب بود

– رمضان بچه از اطراف مینو دشت به مرزبن آمده است

– حاجی محمد سلمانیان پدر علیرضا و پدر خانم رضا قاسم شاهرضا و رمضان ابراهیم بابو

 

حوادث و رویدادهای روستای مرزبن

در طی این چند سال سه حادثه بزرگ در مرزبن اتفاق افتاد

 • در دهه ۱۳۲۰ شمسی وبا گریبان گیر مردم شده
 • در اواخر دهه ۱۳۳۰ و سال۱۳۴۲ آتش سوزی ویرانگری مرزبن را از بین برد
 • در سال۱۳۵۰ آبله هجوم گسترده ای پیدا کرد تعدادی از مردم را از بین برد
 • در همان سال رضا و حسین( برادران نویسنده) به مرض آبله گرفتار شدند

 

تقسیم بندی مرزبن بر اساس نام بزرگان هر محله

مرزبن با توجه به سکونت افراد خانواده (خویشان درجه ۱) تقسیم بندی شده بود

محله قلی ها (سکونت حسن قلی و فرزندانش آق محمد و بهارعلی که با ورود اولیه در محل در کنار چشمه و وسط آبادی

محله شیر محمدی ها (فرزندان خسین داماد قلی) در کنار چشمه و ضلع جنوبی آن

محله شاهقلی ها در بالا محله شمال شرقی چشمه

محله محمد حسین ها در غرب چشمه متمایل به شمال (پایین محله)

محله محمد رجب ها در شمال غربی چشمه (پایین محله)

محله کوهستانی ها در ضلع جنوب غربی چشمه روستا در زمین حاجی نجات

فیوج ها و روحانی محل در وسط آبادی با توجه به نوع شغل

محله برات و یا برات قاسم و فرزندانش بالا دست قلی ها بین محله شاه قلی و قلی حسن

وامنانی ها در شمال متمایل به شرق چشمه ودر کنار دره یرتا

جهانگیر ی ها در شمال شرقی چشمه و بین وامنانی ها وشاهقلی و قلی حسن

سیف الله ی ها ضلع غربی چشمه بین پایین محله ای ها و شیر محمد ی ها

علی اکبر فضل الله در شمال چشمه محلی که آب چشمه از وسط حیاط آنها عبور می کرد و به پایین محله هدایت می شد.

 

مناطق و کوه ها و جنگل های معروف اطراف مرزبن

 • حلقه چاه (القچاه)
 • فیکی
 • زمین حسین خان
 • کلاغ کلو
 • گل نازک
 • ده لاشو
 • جر قاسم بربر
 • سراشکی
 • آسیاب عبدالحسین
 • سه راه چمراز
 • قلقلی چشمه
 • گته پا
 • سردرا
 • بند سی
 • ، بند دوم سید
 • ریقچی
 • او شرشر
 • پاملج
 • القج عباس
 • سر گوران
 • چشمه ریقو
 • توسکایی
 • باریکو
 • سنگ چکل
 • تپه بی بی گردون
 • قره تپه
 • یر تا
 • توتا رضاقلی،
 • تپه حسین خان
 • مازاد
 • سیاه تلو
 • تپه کلان
 • چهار جنگل
 • سنگ طهماسب
 • قبر لب لبو
 • گرد تپه
 • بابو جنگل
 • نور مرزبن (سد)
 • دلمه
 • آییش
 • بنگاه اکبر آقا ووو

 

اولین های روستای محبوب ما ، مرزبن

 • مکتب خانه توسط ملا عیسی و ملاقاسم و حاج شیخ تقی ، آق محمد تقوی اداره می شد
 • اولین مدرسه در سال ۱۳۳۸ شمسی با ارسال معلم از رامیان و بعد از آن آقای سید ابوالحسن استادیان و … و در ادامه در سال ۱۳۴۴ اولین دوره سپاه دانش تاسیس شد.
 • اولین حمام بهداشتی۱۳۴۷ ، قبل از ساخت حمام بهداشتی ( که با همت اهالی و از محل صدی ۲ خانه انصاف و انجمن روستا و با همت کدخدای وقت ساخته شد) اهالی روستا از حمام خزینه ای که پایین دست مسجد قرار داشت استفاده میکردند که دارای تونی و دو خزینه بود و آب آن از چشمه وسط آبادی تامین می شد که هم اکنون از آن آب جهت حمام فعلی استفاده می شود. حمام را حمامی نگه میداشت
 • اولین حمامی های مرزبن باقر خان احمدی ، محمد کمشی ، اسماعیل ، رضا، صفر ، کلثوم ، و… همت نگه داشتن حمام را داشتند.
 • اولین لوله کشی آب با ۱۶ شیر آب برداشت بصورت عمومی در سال ۱۳۴۸با تلاش اهالی با استفاده از چشمه آب ریقو (ریگ آب) و چشمه ریقچی(ریگ چی)و منبعی با حجم ۵۰۰ متر مکعب در زمین اکبر یحیی ساخته شد وبعدها در دهه ۶۰ اصلاحاتی بر آن انجام شد واز چشمه باریکو به آن اضافه شد که نتوانست جوابگو شود تا در سال ۱۳۸۸ اقدامات جدیدی انجام شده است که هنوز تکمیل نشده است.
 • برق سراسری۱۳۵۶زمانیکه آقای مصیب میرعرب نماینده مجلس شورای ملی بود با همیاری اهالی و تلاش شبانه روزی به روستا آورده شد.
 • برق اولیه روستا توسط موتور برقی که متعلق بود به حاج احمد و حاج باقر و شرکا دیگر ، توسط استاد غلامرضا جغتایی پدر خانم سلیمان حاج احمد از ساعت ۵ بعدازظهر تا ۱۰شب حدود ۱۰ سال تامین میشد. موتور برق بلاکستون بود که روزها چرخ آسیاب گندم روستا را میچرخاند.
 • در اول انقلاب ورود حضرت امام خمینی(ره)در روستا سه تا تلویزیون سیاه و سفید وجود داشت منزل حاج نجات نعیمی، منزل صفر کرم بذرافشان ،و…  علت نبودن، تحریم بودن از طریق مجتهد وقت و روحانی محل (حاج آقا افضلی) و هم اکنون میتوان گفت به تعداد زوج ها حداقل یک تلویزیون رنگی وجود دارد.
 • تلفن در روستا بیش از ۱۰ سال وصل گردیده ابتدا یک مرکز تلفنخانه(در ضلع غربی چشمه مرکزی روستا) و سپس با دادن کد و وابسته به شهر آزادشهر انشعابات به منازل داده شد و بعدها روستا کد مستقل گرفت و هم اکنون به تبعیت از سیستم مخابرات از کد شهرستانی استفاده میکند.
 • خانه بهداشت با داشتن دو نیروی محلی امور بهداشت روستا را حدود ۲۰ سال کنترل میکنند.
 • فاصله روستا تا آزاد شهر حدود ۶ کیلو متر است که اهالی با وسایط نقلیه شخصی و عمومی (آژانس) جابجا میشوند و ایستگاه روستا در آزادشهر خیابان شاهرود ، نبش کوچه مدرس می باشد
 • در گذشته سرویس عمومی روستا (قبل از انقلاب )وانت بار و مینی بوس بود که تردد به سختی انجام میشد و در گاهی اوقات پیاده انجام میپذیرفت

کسب و کار اهالی مرزبن ، دیار مهربانی

— شغل اهالی در قبل از انقلاب کشاورزی و دامداری بود و در حال حاضر به آن مشاغل رانندگی ، کارمندی، کارگری ، کاسبی خرد و کلان، مغازه داری و…اضافه شده است. و جوانان بیکار زیادی با تحصیلات بالا در روستا وجود دارند.

روستا نسبت به گذشته بزرگ شده است و غریبه ای هم در آن ساکن نشده و خیلی ها هم بعلت نداشتن شغل مهاجرت کرده اند.

 

از همه اهالی خوب روستای مرزبن تقاضا می شود در صورتی که توانایی گردآوری چنین مطالبی را دارند . مطالب خود را برای ما ارسال کرده تا در پایگاه اینترنتی روستای مرزبن ، دیار مهربانی درج گردد

در پایان از شما همراهان گرامی و خصوصاً جناب آقای مهندس گنجی بابت زحمت و زمانی که برای جمع آوری این مطلب صرف کردند تشکر می کنم.

مطالب مرتبط
 • #
  عباس خان احمدی
  ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۱۶ ب٫ظ

  خسته نباشید ؛احسنت ؛درود برشما .
  تلاش فراوانی که برای راه اندازی وپشتیبانی ازسایت روستای مرزبن میکنید جای تقدیر دارد .(به ویژه مهندس محسن گلچین و مهندس مالک خان احمدی)
  همچنین به آقای مهندس گنجی دست مریزاد گفت که به این زیبایی تاریخچه روستا را گردآوری کردید

  • #
   محسن گل چین
   ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۵۰ ب٫ظ

   سلام
   تشکر آقای خان احمدی عزیز
   از راهنمایی ها و حمایت های شما در موارد مختلف تشکر می کنم
   ممنون

 • #
  دختر کوهستان
  ۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۰۱ ب٫ظ

  خیلی جالب بود دستتون درد نکنه 🌹

 • #
  حسین پورافضلی
  ۲۸ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۲۱ ق٫ظ

  با سلام از اینکه پایگاه اینترنتی مرزبن راه اندازی شده خیلی خوشحالم از آقایانی که این پایگاه را راه اندازی کرده اند بسیار سپاسگزارم/ من حسین پورافضلی فرزند مرحوم افضلی (روحانی مرزبن در سالهای ۴۵ الی ۶۴ ) هستم / چون متولد مرزبن هستم و بزرگ شده آنجا ارادت خاصی به همه مرزبانی ها دارم و از قدیمی ها خیلی خاطره برایم مانده/ در روزگار ما حاج شیخ تقی، حاج عبدالحسین، رضا شورا، حاج یار محمد، حاج گدعلی، حاج باقر، رستم بذرافشان، حسین دیدگاه، حاج درویش ، حاج قاسم، بودند اگه هنوز هستند انشاءالله طول عمر با برکت داشته باشند و اگر نیستند خدایشان رحمت کند.
  در آن زمان آقای خان احمدی مدیر مدرسه ما بودند. خیلی دلم می خواهد فرصتی پیش بیاید به وطن خودم مرزبن بیایم/ در یکی از تحقیقاتی که داشتم و در سایت قدس آنلاین هم منتشر شد نوشتم که منطقه مرزبن در هنگام ورود اسلام دارالمرز نامیده می شد و شاخه ای از مسیر کاروانی جاده ابریشم به حساب می آمد. موفق و سربلند باشید.

  • #
   محسن گل چین
   ۲۸ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۳:۵۲ ب٫ظ

   با عرض سلام و احترام خدمت آقای پور افضلی عزیز
   ممنون از اینکه بعد از سالها هنوز یاد مرزبن هستید
   در صورتی که اطلاعات و مقاله ای در مورد مرزبن نوشتید خوشحال خواهیم شد که در صورت امکان در سایت قرار بگیره تا هم محلی ها و کاربرای سایت بیشتر با مرزبن اشنا شوند
   تشکر فراوان

 • #
  بذرافشان
  ۱۸ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۳۵ ب٫ظ

  سلام
  کانال تلگرامی مرزبن رو مرور می کردم ولی چون مطالب غیر مرتبط زیاد داشت برایم جذبه ای نداشت، با دیدن سایت مرزبن به دوران کودکی برگشتم و خاطراتم زنده شد.
  پیشنهاد می کنم تصاویری که از گذشته مرزبن در بین مرزبنی ها است استفاده کنید و یک گالری به نام “در نگاه ایام ” راه بیندازید تا ارشیو تصویری گذشته مرزبان و مرزبانی ها باشد.
  قم مقدسه .بذرافشان
  nafr.ir

  • #
   محسن گل چین
   ۱۹ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۳:۱۶ ب٫ظ

   سلام جناب بذرافشان
   از لطف شما و پیشنهاد خوبتون ممنونم
   ان شاالله در آینده این برنامه ها رو اجرا می کنیم
   تشکر

 • #
  بذرافشان
  ۱۸ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۴۶ ب٫ظ
 • #
  بذرافشان
  ۱۰ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۲:۰۱ ب٫ظ

  سلام
  اگر شماره ای از جناب پورافضلی دارید بی زحمت در اختیار بنده قرار دهید . دفترچه دست نویس روضه های مرحوم پورافضلی دست بنده است که باید برگردانم به فرزند ایشان

  ضمنا علیرضا بذرافشان فرزند اخوی ام مرحوم رضا شورا در مورد زبان یا لهجه مرزبنی مفصل تحقیق کرده اند اگر ایشان قبول کنند خوب است بخش هایی از تحقیق ایشان در مورد زبان یا لهجه مرزبنی در سایت بارگزاری شود

  در مورد خاطرات بزرگان مرزبن هم که سن وسالی از آن ها گذشته پیشنهاد می کنم در مورد آداب و رسوم عروسی ها و عزاداری ها و ایام خاص مثل ماه مبارک و محرم یا ایام نوروز و… خاطرات این افراد در قالب مصاحبه ثبت و در سایت درج گردد

  قم: بذرافشان(شیخ رمضان)

  • #
   محسن گل چین
   ۱۱ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۷:۴۰ ب٫ظ

   سلام آقای بذرافشان
   ممنون از لطف شما
   یک ایمیل براتون ارسال کردم لطفاً ملاحضه فرمایید.
   تشکر

 • #
  حمیدرضا
  ۴ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۵۶ ق٫ظ

  سلام، چرا ننوشتید خود آهومحمد فرزند کیه…

  • #
   محسن گل چین
   ۹ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۵:۱۴ ب٫ظ

   سلام
   انشاالله این مورد رو از بزرگترهای روستا می پرسم اگه اطلاعات بیشتری داشتن این متن رو بروزرسانی میکنیم
   در صورتی که اطلاعات کاملتری دارید لطفا برای ما ارسال کنید
   تشکر

 • #
  مهندس علی اکبر دیدگاه فرزند حاج قربانعلی حاج یارمحمد
  ۷ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۲:۱۵ ب٫ظ

  سلام
  در قسمت متن دیدگاه شما این مطالب را می نویسم : من خود دیدگاه هستم علی اکبر فرزند حاج قربانعلی فرزند یارمحمد فرزند آقا حسین فرزند بهارعلی فرزند قلی حسن . طبق مطالب ارائه شده از طرف شما جزء اولین طایفه هایی که در مرزبان مستقر شدند . از شما بابت زحمات فراوان که کشیده اید ممنوم . خیلی لذت بردم . دوستان دیگر هم پیشنهاد داده بودند که از مراسمات و برنامه های سنتی مرزبان بنویسید . از عکس ها و نوشتارهای قدیمی در سایت قرار دهید . ممنون از لطف شما .

  • #
   محسن گل چین
   ۹ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۴:۵۱ ب٫ظ

   درود بر شما جناب اقای دیدگاه عزیز
   سعی میکنیم مطالب و تصاویر بیشتری از روستای مرزبن منتشر کنیم
   تشکر

 • #
  حسین شیرمحمدی
  ۱۸ فروردین ۱۴۰۱ ساعت ۵:۵۱ ب٫ظ

  سلام
  بنده از شهر ملایر در استان همدان هستم در مورد پیشینه خانوادگی مون بررسی میکردم به سایت شما رسیدم خواستم ببینم بین خانواده ما و شیرمحمدی های مطرح شده در نوشته شما ارتباطی وجود دارد.
  ممنون میشم اگر اطلاعاتی دارید بفرماید

  • #
   محسن گل چین
   ۱۹ فروردین ۱۴۰۱ ساعت ۴:۰۸ ب٫ظ

   سلام و عرض ادب
   خیر برادر عزیز
   شیرمحمدی ها که در این متن نام برده شده منظور نام خانوادگی نیست ، نام بزرگ یک طایفه ای شیر محمد بوده و فرزندان و طایفه او به شیرمحمدی ها معروف هستند
   ممنون ار شما

 • #
  میلاد تقوی
  ۸ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۵۴ ب٫ظ

  ایولا،عالی بود،ولی درست نیس بجای کلمه تقوی از کمشی استفاده کردینا 😂محمد کمشی چیه اق محمد تقوی درستع
  شوخی بود درکل دم شما گرم

نقد و نظر کاربران

 • لطفاً از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
 • از ارسال دیدگاه های تکراری ، توهین به دیگران و ارسال متن های طولانی و اسپم خودداری نمایید.
 • از کلمات و اصطلاحاتی که محتوای نامناسب و توهین آمیز دارند در دیدگاه خود استفاده نکنید.
 • اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.